Hetty Klavers

Hetty Klavers

Voorzitter
Dijkgraaf Waterschap Zuiderzeeland
Herman Dijk

Herman Dijk

Commissielid
Voorzitter waterschap Drents Overijsselse Delta
Paul van Erkelens

Paul van Erkelens

Commissielid
Voorzitter Wetterskip Fryslân
Toon van der Klugt

Toon van der Klugt

Commissielid
DB-lid hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard
Luc Kohsiek

Luc Kohsiek

Commissielid
Voorzitter hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Harm Kupers

Harm Kupers

Commissielid
Secretaris-directeur waterschap Hunze en Aa's
Gerard Nieuwenhuis

Gerard Nieuwenhuis

Commissielid
DB-lid waterschap Rivierenland
Cor Roos

Cor Roos

Commissielid
Secretaris-directeur waterschap Rijn en IJssel
Hein van Stokkom

Hein van Stokkom

Commissielid
Secretaris-directeur waterschap Brabantse Delta
Franc van der Steen

Franc van der Steen

Waarnemend lid IenM
‎Afdelingshoofd Bestuur en Regie, directie Algemeen Waterbeleid en Veiligheid ministerie van IenM
Virginia Anches

Virginia Anches

Secretariaat
Beleidsmedewerker fiscaal-juridische zaken Unie van Waterschappen
Herman Havekes

Herman Havekes

Secretariaat
Strategisch adviseur Unie van Waterschappen
Cathelijn Peters

Cathelijn Peters

Secretariaat
Programmaleider Unie van Waterschappen
 
 
 
Contact

jjong@uvw.nl
070 – 351 97 51

Delen
FacebookTwitterGoogle+LinkedIn