Over het onderzoek aanpassing belastingstelsel

Na de publicatie van het rapport Water governance in the Netherlands: fit for the future? van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) in 2014 gaf de minister van Infrastructuur en Milieu de opdracht tot een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de financiering van het waterbeheer.

Naar aanleiding van de aanbevelingen uit het OESO-rapport en toekomstige ontwikkelingen heeft de Unie van Waterschappen een commissie ingesteld die een mogelijke aanpassing van het huidige belastingstelsel onderzoekt.

Het onderzoekt bekijkt 2 soorten waterschapsbelastingen: de watersysteemheffing en de zuiveringsheffing. De waterschappen gebruiken de opbrengst van de watersysteemheffing om wateroverlast en watertekort te voorkomen. Met de opbrengst van de zuiveringsheffing dekken de waterschappen de kosten van het zuiveren van afvalwater.

 

Nieuws

27 feb - Vervolgproces Commissie Aanpassing Belastingstelsel
Lees bericht

30 jan - Consultatiebijeenkomsten concept-voorstellen CAB
Lees bericht

21 dec - Commissie Aanpassing Belastingstelsel presenteert concept-eindrapport
Lees bericht