Over het onderzoek aanpassing belastingstelsel

Na de publicatie van het rapport Water governance in the Netherlands: fit for the future? van de Organisatie voor Economische Ontwikkeling en Samenwerking (OESO) in 2014 gaf de minister van Infrastructuur en Milieu de opdracht tot een onderzoek naar de toekomstbestendigheid van de financiering van het waterbeheer.

De Unie van Waterschappen stelde een commissie in om te kijken of het huidige belastingstelsel van de waterschappen aangepast moet worden. Op basis van de bevindingen van deze commissie legt het bestuur van de Unie een voorstel voor een nieuw belastingstelsel voor aan haar leden.

> Voorstel aanpassing belastingstelsel waterschappen

 

Nieuws

15 jun - Unie van Waterschappen doet voorstel nieuw belastingstelsel
Lees bericht

30 mei - Stand van zaken Commissie Aanpassing Belastingstelsel
Lees bericht

27 feb - Vervolgproces Commissie Aanpassing Belastingstelsel
Lees bericht